clear float
clear float
'

Mistr Giovanni ConchinDompipa studijní skupina FPMT o.s. byla založena na podzim roku 2006 a je začleněna do světové organizace FPMT  – Nadace pro zachování tradice Mahayana - jako její studijní skupina.

Učení Buddhy se v Dolním Podluží předává již od roku 2000. Od tohoto roku zde působí Mistr Giovanni Conchin. Protože učení Buddhy obdržel již před více než 30ti lety od vzácného učitele Geshe Rabtena a ve svém studiu buddhismu pokračuje i dnes formou on-line studia, chtěl toto učení zpřístupnit všem zájemcům i v českém jazyce. A tento jeho cíl se podařilo uskutečnit v lednu roku  2008, kdy byl zahájen první ročník studia Basic-programu on-line v českém jazyce. Tento první ročník začalo studovat 9 zájemců, z toho 3 Češi žijící mimo republiku.

Do Dolního Podluží přicházejí  lidé, zajímající se o buddhismus a o tibetskou kulturu, ale i lidé kteří se chtějí učit a seznamovat se s odlišným pohledem na náš běžný život.

Jestliže se zajímáte o buddhismus a tibetskou kulturu, přijďte se mezi nás podívat.

Geshe Jampa Gyatso

Hlavním účelem studia buddhistických textů
je rozvoj dobrých vlastností, jako jsou láska,
soucit a odstranění negativních emocí
(mentálních jedů),
jako jsou závislost,
nenávist a nevědomost,
díky rozpoznání
a používání vhodných protijedů.


Geshe Jampa Gyatso

 

 

 

Jak to začalo…

Asi před 2500 lety si princ Siddharta sedl pod strom v Bodhgaye v Indii, rozhodnutý ovládnout svoji vlastní mysl a ukončit utrpení. Jedné dlouhé noci při meditaci pochopil čtyři vznešené pravdy, dosáhl plného osvícení a stal se Buddhou. Zanedlouho potom předal své učení malé skupině asketů v Deer Park ve Varanasi.

Od té doby se učení Shakiamuni Buddhy předává v nepřetržité linii od mistra k žákovi.