clear float
clear float
'

Lama Thubten JešeTento volný překlad slov je z návštěvy Lama Thubten Ješe v Institutu Lama Tzong Khapa při jeho založení, kdy hovořil o  smyslu, cílech a významu zakládání buddhistických center – sdružení pro učení a praktikování tibetského buddhismu – Mahayana cesty.

Tato slova Lama Thubten Ješe dodnes visí v knihovně Institutu Lama Tzong Khapa v Itálii.

Cílem tohoto centra je podporovat podmínky pro úplnou praxi postupné cesty, tak jak byla realizována od Atishy a od Lamy Tzong Khapy.
Toto je jediný důvod pro existenci centra a myslím, že stojí za to.
Udělat všechno možné pro dokončení cesty, od začátku až do konce, pro osvícení.

Ale co když do centra vstoupí nějaká nečistá věc, myšlenka, nějaký trip samsariky?
A znovu bude navrhovat starou hru ega pod novou formou?
Proč tedy vydávat energii? Proč se snažit? Proč jste se vy museli zavázat? A proč jsem se musel zavázat já?

Myslím, že není potřeba takto se ptát.
Souhlasíte?
Skutečný a pravdivý cíl tohoto centra je seznámení s učením těch druhých.
Jsme velmi šťastní, že jsme byli v kontaktu s Buddhovou Dharmou Mahayana. A my se o tuto krásnou zkušenost chceme s vámi rozdělit. Právě pro tento cíl bylo centrum založeno.
Takže, mí drazí, to je vše.
A dobrý nápad a dobrá myšlenka je, sejít se!

Proč?
Protože pracujeme společně.
Protože spojíme naše energie dohromady pro jeden společný cíl. A to je velmi důležitý důvod.
Potřebujeme harmonii a pochopení jednoho k druhému, pro práci každého z nás.
A potřebujeme respektovat cestu každého z nás.
A to je způsob, jakým lze vytvořit společnou mandalu …

Naším cílem je rozšířit dobré vibrace, dobrou energii, dávat naše tělo, řeč a mysl druhým.
Chceme se rozdělit s každým a chceme se učit od každého.
Pokud bychom nebyli schopni otevřít své srdce druhým, nebyli bychom schopni učit se…
Sice se od sebe kulturně lišíme, ale přesto chceme najít nejlepší způsob jak vést druhé k osvícení…
Naše práce ukazuje za nás, kdo jsme.

Aby cesta byla snazší, budou všichni ti, kteří patří do tohoto centra požádáni, aby žili podle těchto pěti základních slibů:

1 – nezabít
2 – nekrást
3 – zdržet se nesprávného sexuálního chování
4 – nelhat
5 – neužívat intoxikanty – alkohol, cigarety, drogy, atd.

Dodržovat těchto pět slibů není jednoduché. Jeden ze způsobů, který to umožňuje je meditace.