clear float
clear float
'
 REI KI

REI - universální, všepronikající, životodárná, božská  energie
KI    - energie těla

  • reiki_obr2.jpgnadnáboženský duchovní směr
  • univerzální energie pro všechny formy života
  • universální energie, která léčí na všech úrovních pouhým kladením rukou, a to na sebe sama i na jiné.
  • silná metoda přírodního léčení, která odblokuje energii mezi předávajícím a přebírajícím energii REIKI.
  • ovlivňuje nejen důsledek nemoci, ale i její příčinu
  • působí na nemoci mentální i duchovní
  • vede k harmonii těla, mysli a ducha
  • doplňuje klasickou medicínu
  • neustále je k dispozici

Jak pracovat s energií REIKI?

Pokud si vyberete cestu s energií REIKI, najdete také svého učitele, který vás povede. Začnete pracovat s 1. stupněm, který vede k zasvěcení.