clear float
clear float
'
REI KI
  • Při práci s 1. stupněm REIKI se čistí kanál souběžný s páteří. Tento kanál je důležitý pro tok energie. Vaše tělo se  znovu naladí a rozpomene na příjem vesmírné energie a naučí se ji i vyzařovat.
  • Naučíte se vzájemným dotýkáním předávat energii REIKI.
  • Během zasvěcení i po něm ve Vás proběhnou změny, které zlepší Vaše chápání sebe sama i láskyplný pohled na okolí a  jeho utrpení. Zasáhne Vás jemný evoluční proces, který usměrňujete pouze Vy a je pouze na Vás kam až dojdete v  procítěném chápaní světa kolem Vás.
  • V našem centru se REIKI UNIVERSÁLNÍ učí ve třech stupních. Učí se zároveň metoda  Usui ,Karuna a Tibetská.

První stupeň

Naučíte se 9 symbolů, otevře se vám kanál pro tok energie. Energie REIKI přes vás bude proudit a budete ji moci kladením rukou předávat svým klientům (pacientům).

Druhý stupeň

Naučíte se 9 symbolů a budete schopni vysílat energii REIKI na jakoukoliv vzdálenost. Naučíte se pracovat se symboly a mantrami a používat jich jak pro sebe, tak i pro jiné.

Třetí stupeň

Naučíte se 7 symbolů a stanete se mistrem, protože po zasvěcení začnete pracovat s mistrovskou energií.

Získané znalosti a zkušenosti z práce s energií REIKI vám pomohou lépe naslouchat a pomáhat z utrpení všem, kteří budou vaší pomoc potřebovat. Začnete jinak vnímat sebe sama a snadněji se vcítíte do problémů lidí kolem vás. Dojde ke změně  ve vašem vnímání a chování. Práce s energii REIKI vás povede k citlivějšímu pohledu na vaše tělo, zdraví a celý život. Hlavní motivací 3.stupně  by mělo být  učit a šířit metodu REIKI UNIVERSÁLNÍ mezi další lidi.