clear float
clear float
'

REI KIREIKI  UNIVERSÁLNÍ: USUI, KARUNA A TIBETSKÉ METODY

Každý čtvrtek 17:30 - 19:00 hodin

1. dotazy, odpovědi , zkušenosti a poznatky z  praxe
2. praktikování REIKI navzájem i ve skupinách

Semináře jsou věnovány všem hledačúm naplněného života, těm, kdo žijí v harmonii se sebou a se všemi ostatními živými bytostmi.
Konání víkendových seminářů v kalednáři akcí.

Postup od jednoho stupně k dalšímu vlastním tempem osobního prožitku a vnitřního růstu.

Výuka Reiki probíhá tradičně ve třech stupních, z nichž každý je samostatný.

První stupeň

Naučíte se 9 symbolů, otevře se vám kanál pro tok energie. Energie REIKI přes vás bude proudit a budete ji moci kladením rukou předávat svým klientům (pacientům).

Druhý stupeň

Naučíte se 9 symbolů a budete schopni vysílat energii REIKI na jakoukoliv vzdálenost. Naučíte se pracovat se symboly a mantrami a používat jich jak pro sebe, tak i pro jiné.

Třetí stupeň

Naučíte se 7 symbolů a stanete se mistrem, protože po zasvěcení začnete pracovat s mistrovskou energií.

Získané znalosti a zkušenosti z práce s energií REIKI vám pomohou lépe naslouchat a pomáhat z utrpení všem, kteří budou vaší pomoc potřebovat. Začnete jinak vnímat sebe sama a snadněji se vcítíte do problémů lidí kolem vás. Dojde ke změně  ve vašem vnímání a chování. Práce s energii REIKI vás povede k citlivějšímu pohledu na vaše tělo, zdraví a celý život. Hlavní motivací 3.stupně  by mělo být  učit a šířit metodu REIKI UNIVERSÁLNÍ mezi další lidi.