clear float
clear float
'

KranioSakrální terapie je velmi jemná technika přikládání rukou, která pomáhá odhalovat a napravovat nevyváženosti kraniosakrálního systému, které mohou být příčinou smyslových, motorických či neurologických dysfunkcí.

Kraniosakrální systém je složen z membrán a cerebrospinální tekutiny, která obklopuje a chrání mozek a míchu. Tento systém se táhne od kostí lebečních, tváře a úst - jež vytvářejí kranium – až dolů k oblasti kostrče, nebo-li k oblasti sakrum.
Velmi jemná ruční terapie aplikovaná na základě principů kraniosakrálního systému zlepšuje přirozené tělesné léčebné procesy a ukázala se být efektivním způsobem léčby širokého spektra zdravotních obtíží souvisejících s neurologickou dysfunkcí. Mezi takové stavy patří bolesti hlavy a krku, bolesti zad, chronická únava, oční problémy, problémy s koordinací pohybu, endogenní deprese, hyperaktivita, poruchy soustředěnosti, poruchy centrálního nervového systému a mnoho dalších.
Čtyřdenní seminář KranioSakrální terapie (CranioSacral Therapy I - používá se zkratka CST anebo KST ) je navržen tak, aby vás naučil podrobnosti o anatomii a fyziologii kraniosakrálního systému a jak souvisí se zdravím a nemocemi.
Výuka je rozdělena na lekce, názorné ukázky a praktiky přikládání rukou. Vaše výuková činnost bude zahrnovat cvičení pohmatu a jeho potenciální rozsah jako hodnotící a terapeutický proces; techniky uvolnění fascíí a jemných tkání; tlakově statický model vysvětlující mechanismus kraniosakrálního systému.   
Praktické lekce se zaměřují na rozvoj pohmatového citu a dovedností potřebných k odhalování nejjemnějších podnětů v těle. Metoda "učení se na základě objevování", kterou aplikuje Upledger Institute, následovaná diskusí všech přítomných ohledně aktuálních zjištění a závěrů, vám umožní získat lepší povědomí o dotekových informacích, které vnímáte při vyšetření prováděném na základě pohmatu.     
Ke konci kurzu byste měli být schopni, pomocí protokolu stávajícího z 10ti kroků pro vyhodnocování a péči o celé tělo, lokalizovat závažné překážky a nevyváženosti kraniosakrálního systému.

Hlavní témata programu

.::. Dát základy k pochopení kraniosakrálního systému a prostudovat techniky umožňující terapeutické změny.

.::. Prozkoumat anatomii a fyziologii kraniosakrálního systému a jejich souvislost s nemocemi, bolestí či dysfunkcemi.

.::. Vypracovat a zdokonalit dovednosti pohmatu na základě velmi jemného doteku, což je způsob, jak najít i jemná omezení v těle, a to prostřednictvím zaměření se na kranium, sakrum, kraniosakrální rytmus a související měkké tkáně.

.::. Naučit se techniky uvolnění fascií za účelem vyhodnocení a ovlivnění bolesti či dysfunkce..::. Procvičit protokol, stávající se z 10ti kroků, zaměřený na vyhodnocování a stanovování léčebných postupů, které můžete snadno začlenit do svých stávajících praxí.

Zvláštní techniky zahrnují …

.:: Jemný pohmat tří rytmů: srdečního, dýchacího a kraniosakrálního
.::. Uvolnění pánevního dna, bránice, hrudníku a baze lební
.::. CV-4 (still-point)
.::. V-spread (prsty roztažené do písmene V)
.::. Uvolnění čelní kosti
.::. Uvolnění temenní kosti
.::. Komprese-dekomprese klínové kosti
.::. Uvolnění spánkové kosti: mastoidní pohyb, tah za uši (bilaterální dekomprese)
.::. Uvolnění temporomandibulárního kloubu
.::. Protokol 10ti kroků
.::. Shlédnout prezentaci fólií srovnávací anatomie zaměřenou na kraniální kosti, související švy a rozdíly mezi ošetřenými a neošetřenými intrakraniálními membránami.
.::. Zlepšit Vaše schopnosti pracovat s jedinci, kteří trpí dlouhotrvající bolestí či nemocí.
.::. Zdokonalit Vaše techniky na základě odborných ukázek a cvičení pod dohledem odborníka.
.::. Odnést si domů komplexní, ilustrovanou studijní příručku pro další práci.
.::. Provést celkové shrnutí a zhodnocení CSI (dle volného času).

Podrobnosti k semináři

Průběžné vzdělávací jednotky: Tento kurz nabízí 32 skutečně odučených hodin.

Hodiny: Prezentace  probíhají na začátku 1. výukového dne do 9.00 hodin. Hodiny semináře probíhají od 9.00 do 16.00

Pozor: s ohledem na hloubku informací a konzultační sezení se mohou časy ukončení lišit.

Oblečení: Vezměte si volný a pohodlný oděv, obuv na přezutí.