clear float
clear float
'

Seminář KranioSakrální terapie II (CST II) se hlouběji zaměřuje na principy uvedené v CST I a umožní Vám lepší pochopení znalostí a technik KranioSakrální terapie.    
 
V průběhu čtyřdenního kurzu budete zkoumat funkci kraniosakrálního systému ve vztahu k dalším fyziologickým tělesným systémům. Na základě přednášek, odborných ukázek a vlastního cvičení proberete řadu témat, jako například ….
 
.::. Dysfunkce spodiny lebeční zjištěné, diagnostikované a léčené Dr. Williamem Sutherlandem, který je považován za otce kraniální osteopatie. Z tohoto hlediska se naučíte začlenit Sutherlandovy techniky do postupu, skládajícího se z deseti kroků, používaného při identifikaci a vyšetřování rozličných poruch. Poté můžete používat jednotlivé metody k odstraňování poruch.
.::. Horní patro, čelistní kloub a spojení v oblasti spánkové kosti a čelisti, oblasti zkoumání žvýkacího systému.
.::. Celkové tělesné vyšetřování na základě diskuse zaměřené na různé psychologické jevy, ke kterým v těle dochází.   
.::. Přínos aplikace KranioSakrální terapie na novorozence a děti.
.::. SomatoEmocionální uvolnění a uvolnění energetických cyst.    
 
Předpoklad: Absolvovaní KranioSakrální terapie I. a důkladné pracovní znalosti postupu o deseti krocích.

Hlavní témata programu

.::. Naučit se lokalizovat a napravovat pohybové deformace komplexu skládajícího se z kosti klínové - tvrdého patra - kosti radličné - horní čelisti.
.::. Procvičit si dovednosti vyšetřování obecné vitality, stimulace, emocionálních stavů a/nebo biochemické dysfunkce pomocí kraniosakrálního rytmu využívaného jako hodnotícího detektoru.
.::. Zlepšit Vaši schopnost, provádět celkové tělesné vyšetření.
.::. Prozkoumat techniky zaměřující se na oblouk, klouzání fascií, kraniosakrální pohyb, pohyblivost dural tube (obalu míchy tvořené tvrdou plenou mozkomíšní) a paravertebrálnípohyby.
.::. Zlepšit výsledky při práci s anamnézou bolesti a nemocí jednotlivců.
.::. Vytříbit a zdokonalit postupy přikládání rukou.
.::. Odnést si domů souhrnnou, ilustrovanou studijní příručku, která bude sloužit jako vhodná pomůcka pro Vaší další činnosti.

Podrobnosti k semináři

Průběžné vzdělávací jednotky: Tento kurz nabízí 32 skutečně odučených hodin. Atestáty o absolvování kurzu jsou udělovány po dokončení kurzu.  
 
Hodiny: Prezentace se koná vždy před začátkem 1.výukového dne . Hodiny semináře probíhají od 9.00 do 17.00 hod
 
Pozor: s ohledem na rozsah informací a délku konzultačních sezení se mohou časy skončení lišit.    
 
Oblečení: Vezměte si volný a pohodlný oděv a obuv na přezutí .