clear float
clear float
'

SomatoEmocionální uvolnění je dynamický terapeutický proces založený na principech KranioSakrální terapie, který pomáhá duši i tělu zbavit se přetrvávajících posttraumatických vlivů.
    Společný výzkum prováděný koncem sedmdesátých let Dr. Johnem Upldgerem a biofyzikem Dr. Zvi Karnim vedl ke zjištění, že si tělo udržuje jakýsi otisk fyzikálních sil zanechaných z nehody, úrazu či emocionálního šoku. Tyto dysfunkční oblasti jsou velmi často lokalizovány  v místech, pro která Dr. Upledger používá  pojmenování
"energetické cysty". Ačkoli se přiměřeně zdravé tělo dokáže těmto energetickým cystám přizpůsobit, k vykonávání běžných tělesných funkcí často potřebuje další energii. S průběhem let ztrácí vzorec tělesné adaptability svou účinnost.
Začínají se objevovat symptomy a dysfunkce, které lze jen stěží potlačit či ignorovat.
SomatoEmocionální uvolnění Vám dává manuální a verbální schopnosti, které pomohou uvolnit tyto destruktivní vzorce z mysli a těla Vašich klientů.
 
Předpoklad: Absolvování semináře KranioSakrální terapie II.

Hlavní témata programu

Všechny okruhy jsou vysvětleny na základě přednášek, ukázek a cvičení prováděných pod dohledem zkušeného odborníka.  
 
.::. Objevit nové metody jak pomoci pacientům a klientům najít a vypudit energetické cysty a řešit negativní emocionální zážitky.
.::. Naučit se kombinovat techniky přikládání rukou, dovednosti verbálního dialogu a další kreativní metody, které kladou důraz na tělo jako celek a jeho sebeléčbu.
.::. Prozkoumat fyziologický mechanismus nemoci.
.::. Prostudovat důležitost terapie pro anatomickou stavbu v oblasti úst a "Cestu vyjadřování".
.::. Seznámit se s pojetím vektorové/osové integrace a uspořádání.
.::. Odnést si souhrnnou, ilustrovanou studijní příručku, která bude sloužit jako vhodná pomůcka pro Vaši další činnost.
.::. Vyšetřit čas na celkové zhodnocení semináře SomatoEmocionálního uvolnění I (záleží na dostatku volného času).

Podrobnosti k semináři

Průběžné vzdělávací jednotky: Tento kurz nabízí 32 skutečně odučených hodin.   
 
Hodiny: Prezentace probíhají vždy na začátku 1.výukového dne. Hodiny semináře probíhají od 9.00 do 17.00 hodin.
 
Pozor: časy skončení se mohou lišit; praktická sezení se každý den mohou protáhnout až do 19.00 hodin.    
 
Oblečení: Vezměte si volný a pohodlný oděv a obuv na přezutí.